Əməyi mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik üzrə mühəndis
Vəzifə öhdəlikləri:

 • İş yerlərində əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizliyinə nəzarət etməlidir
 • İstehsalatda zədələnmə səbəblərinin analizı və qarşısını almaq üçün tədbirlər hazırlamalı və onların həyata keçirilməsini təşkil etməlidir
 • İş yerlərində sanitar texniki vəziyyətin yoxlanılmasında iştirak etməlidir
 • İş şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönələn kompleks planların hazırlanmasını təşkil etməlidir
 • Binanın, qurğuların və avadanlıqların əməyin mühafizəsi üzrə texniki vəziyyətin yoxlanılmasında iştirak etməlidir
 • Struktur bölmələrində, istehsalatda ətraf mühitin çirkləndirilməsinin qarşısını almaqda tədbirlərin görülməsində iştirak etməlidir
 • İşə götürülənlərlə giriş təlimatı aparmalı və işçilərə əməyin mühafizəsi üzrə ortaya çıxan məsələlərin aradan qaldırılmasına köməklik etməlidir
 • Qulluqçuların və mühəndis texniki işçilərin əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik təlimatı üzrə biliklərinin yoxlanılmasında və attestasiya komissiyasının işində iştirak etməlidir
 • Xidmətlərə təlimatların işlənib hazırlanmasında kömək etməlidir
 • İstehsalatda bədbəxt hadisələrin araşdırılmasında iştirak etməlidir
 • İşçilərin əməyin mühafizəsi üzrə ərizə, məktub və şikayətlərinə baxmalı və lazımi ölçülər götürməlidir
 • Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik üzrə mühəndisi mövcud forma və qaydalara uyğun olaraq hesabat aparmalıdır
 • Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizliyi üzrə mühəndis nəzarət etməlidir
 • Sağlam və təhlükəsiz iş şəraiti yaratmaq üçün tədbirlərin aparılmasına nəzarət etməlidir
 • Əməyin mühafizəsi üçün norma, qayda və təlimatları yerinə yetirməlidir
 • Səsküyün səviyyəsinin, titrəmənin, çirklənmənin, tozlanmanın, işıqlanmanın, temperaturun, nəmişliyin və başqa istehsalat faktorlarının ölçülməsini qrafik üzrə aparılmalıdır
 • Aspirator və ventilyasiya sistemlərinin keyfiyyətli işləməsinə nəzarət etməlidir
 • Qoruyucu qurğuların və mühafizə vasitələrinin vəziyyətinə nəzarət etməlidir
 • İş yerlərində təlimatların vaxtında və keyfiyyətli aparılmasını təmin etməlidir
 • İşçilərin əməyin mühafizəsi dərslərinin təşkilinə, biliklərinin yoxlanılmasına və attestasiyadan keçirilməsinə nəzarət etməlidir
 • İstehsalatda bədbəxt hadisələrin uçotuna və araşdırılmasına nəzarət etməlidir
 • İşçilərə verilən xüsusi geyimlərin, ayaqqabıların, fərdi mühafizə vəsaitələrinin və digər vasitələrin qorunmasına, yuyulmasına, təmizlənməsinə, qurudulmasına və zərərsizləşdirilməsinə nəzarət etməlidir
 • Xidmətlərdə əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizliyinə ayrılmış vəsaitlərin düzgün xərclənməsini təşkil etməlidir.

Vəzifə ilə bağlı tələblər:

 • Müvafiq vəzifədə 1-3 il iş stajjı
 • Müvafiq ali texniki təhsil
 • Sahə üzrə tələb olunan sertifikatların mövcudluğu
 • Əməyin mühafizəsi üzrə yerli və beynəlxalq standartların mükəmməl bilməsi
 • Planlama, analiz və idarəetmə bacarığı;
 • MS Office (MS Word, MS Excel) üzrə biliyin olması;

Əlavə məlumat

 • Əməkhaqqı: namizədin bilik və bacarıqlarına görə müəyyən edilir.
 • İş saatı: 6 günlük iş qrafiki ilə təyin olunur.
Memar
Vəzifə öhdəlikləri:
 • Layihələndirilən obyektə dair tələblərin müəyyən edilməsi;
 • Obyektə ilkin baxış və ölçu vərəqəsində qeyd etməklə ölçü işlərinin aparılması;
 • Yaşayış binalarının eskiz və işçi layihələrinin hazırlanması, tikinti sahəsində işə tam nəzarət edilməsi;
 • İlkin eskizin/cizginin əl ilə və yaxud müvafiq kompüter proqramları vasitəsilə hazırlanmasının təmin olunması;
 • İlkin eskiz/cizgini baş memar və ya aidiyyəti şəxslərlə müzakirə olunması və razılaşdırılması;
 • Memarlıq və mühəndis cizgilərdən ibarət olan layihə paketinin tərtib olunmasında və hazırlanmasında bilavasitə iştirak olunması;
 • Layihələndirilən obyektlərin tikintisinə müəllif nəzarətinin təmin edilməsi;
 • Aylıq smetaların hazırlanması;
 • Tərtib etdiyi işçi layihənin ekspertizası və təsdiq edilmə mərhələsində müvafiq dövlət orqanlarında müdafiəsi, eləcə də bunun üçün zəruri olan nümayiş materiallarının (maketlər, elektron versiyalı prezentasiya materialları) hazırlanması.

Digər məlumat:

 • Altıgünlük iş qrafiki.
 • Əməkhaqqı: namizədin bilik və bacarıqlarına uyğun olaraq müəyyən olunacaq.

Vəzifəyə dair tələblər:

 • Müvafiq sahədə ali təhsil (İnşaat mühəndisliyi);
 • Müvafiq sahədə 3 ildən çox iş təcrübəsi (tikinti şirkətlərində iş təcrübəsinin olması üstünlük təşkil edəcək);
 • AutoCAD və aidiyyəti üzrə kompüter proqramları ilə işləmək bacarığı;
 • Əllə eskizləri çəkmək bacarığı;
 • Məsuliyyətli, dəqiq və işini vaxtında, keyfiyyətli təhvil verilməsi;
 • Tikintinin layihələndirilməsində mühəndis və digər aidiyyəti şəxslərlə birgə işləmək bacarığı;
 • müstəqil və ya komanda daxilində işləmək bacarığı;
 • Fikrini detallar üzərində cəmləşdirmək və bir necə işi eyni zamanda aparmaq bacarığı.
Layihələrin idarə edilməsi
Vəzifə öhdəlikləri:
 • Layihələlərin izlənməsi üzrə cədvəllərin tərtibatı
 • Layihə qrafiklərinin qurulması və müvafiq olaraq izlənməsi
 • Layihələrin idarəsi zamanı resurs əksiklikləri haqqında informasiyaların toplanması və nəzərdə tutulan kuratorlara təqdim edilməsi
 • Proqresslərin izlənməsi və yaranan riskləri azaltmaq üçün addımların tətbiq edilməsi
 • Əsas mərhələlərinin (milestone) qeydiyyatının aparılması

Vəzifə ilə bağlı tələblər:

 • Layihlərlə işləmə, proseslərin izlənməsi, təqdim edilməsi vəı müvafiq hesabatların aparılması bacarığı;
 • Ali təhsilli
 • Planlama, analiz və idarəetmə bacarığı;
 • MS Project və ya Promavera P6 üzrə mükəmməl biliyin olması;

Əlavə məlumat

 • İş saatı: 6 günlük iş qrafiki ilə təyin olunur.
 • Əmək haqqı müsahibə əsasında, namizədin bilik və bacarıqlarını nəzərə alaraq təyin olunacaqdır.

Yalnız yuxarıdakı “Melissa Group CV forması”na doldurulmuş CV-lərə baxılacaqdır.