Xəzər xəbərin rəsmi tərəfdaşı - Melissa Group

Melissa Group, Xəzər xəbərin rəsmi tərəfdaşıdır.