Xəyalların təbəssümü - Melissa Group

Melissa Group-un növbəti Korporativ Sosial Məsuliyyət layihəsi SOS uşaq kəndləri ictimai birliyi ilədir.

Valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların yaşadığı bu məkanda, Melissa Group öz alıcılarının dəstəyi ilə, daha isti bir mühitin yaranmasına kömək oldu.