Sahəsi 89.7 m2, 90.3 m2 mənzillər üçün dizayn nümunələri

Aid olan binalar: Melissa park H1, H2, Melissa Residence 7-ci blok

Klassik 1 təmir nümunəsi

Klassik 2 təmir növü

Modern 1 təmir növü

Modern 2 təmir növü